Help: trivia

» Help index » Guilds » Races

1. Yhdiste E:lla on kaava C7H12. Se reagoi kuivan HCl:n kanssa 
   -20 asteessa antaen yhdisteen F jonka kaava on C7H13Cl. Yhdiste
   F reagoi t-BuOK:n kanssa t-BuOH:ssa ( liuotin ) antaen hieman
   yhdistetta E ja p{{osin G jonka kaava on C7H12. G:n reaktio
   otsonin O3 kanssa antaa sykloheksanonia ja formaldehydia. Mitka
   ovat yhdisteet E,F,G. 

2. M{{rit{ vektorifunktion f, f(x,y,z) = (xcos(y),yz-sin(y),x+z^3)
   vuo ellipsin E={(x,y,z) 4x^2+y^2+z^2 =< 1 ( pienempi tai yhtasuuri)
   reunapinnan l{pi.

3. Aina kuten CCl3F ( CFC-11) ja muut sen kaltaiset aineet ovat 
   syyp{{n{ yhteen aikamme ik{vimmist{ ongelmista. Mik{ on t{m{
   ongelma ja mik{ on luultavasti se mekanismi jonka ansiosta
   t{m{ ongelma muodostuu.«  Back to topics