Help: ihminen

» Help index » Guilds » Races

Ihminen

Ihmisen ruumis on tdydellisempi kauneuden puolesta kuin eldinten, paitsi hirven
ja paratiisilinnun. Ihmisen ruumis oli ennen voimakkaampi, kun se osasi
kiivetd puissa ja tappaa eldimid kdsillddn. Nyt on pdinvastoin, silld ihminen
heikkenee, kun sitd tarkastaa.

Ihmisen ruumis on jakautunut moneen osaan, joista toiset ovat tarpeellisia.
Rungosta ldhtee ulkonevia osia, joita ovat nend, poskiluut, leuka ja muutamia
raajoja. Selkdranka antaa tukea ruumiille niin, ettd ne jotka tahtovat, voivat
istua selkd suorassa.

Elin on se ruumiin osa, jolla on tehtdvd erikseen, eikd niinkuin raajat.
Verenkiertoelimet ovat suonet ja syddn. Veri kiertdd ympdri juostessaan 
laskimoiden kautta ulos. Silloin se on muuttunut kuonaksi. Keuhkot ovat
pussissa, jotta ne eivdt hajaantuisi. Ihminen hengittdd tullakseen terveeksi.
Ilmastakin voi kuolla, ellei hengitd.

Ruuansulatuselimet alkavat suusta ja kulkevat ruokatorvea pitkin vatsaan.
Sielld ne sulavat ja alkavat tyvntyd suolia pitkin pois, paitsi umpisuolta.
Iho peittdd ruumista melkein joka paikasta. Sen tarkoituksena on, ettei veri
pddse vuotamaan maahan.

Pddssd on tdrkeimmdt asiat, jonka tdhden pddtd ei voi ilman suurta haittaa
leikata pois, niinkuin raajoja. Varsinkin kun isot ja pienet aivot sijaitsevat
pddssd. Kukaan ei voi eldd ilman aivoja paitsi hullut.

Terveytensd puolesta eldimet ovat ihmisid etevdmpid. Niilld on paremmat hampaat
eikd niilld ole tuhkarokkoa tai hinkuyskdd, vaan kuoleva pdinvastoin
onnettomuuden kautta.

Naisen ruumis on tavallisesti erilainen kuin miesten. He eldvdt kauemmin ja
heikommin. Ihmisen luut ovat sen puolesta hyvdt, ettd ne eivdt liho, vaikka
svisi ihan liian paljon. Muuta ei ihmisestd voi sanoa. Ja vaikka ruumis
olisikin huono, se kestdd ihmisen elinidn, paitsi spitaalisilla.

  Vili 10 vuotta


«  Back to topics